t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Handy camcorder - ₨10000 (Indore) ẩn bài đăng này hiện

12

số/tên kiểu: Cx405
tạo/nhà sản xuất: Sony
điều kiện: như mới

QC khác của n.dùng này

Sony handy cam cx 405 almost new with 1 month warranty still contact soon
  • có thể liên hệ người đăng tin này với những dịch vụ hoặc lợi ích thương mại khác

mã tin: 6699116643

đã đăng:

hay nhất [?]